KATUSTE TOETUSTaluelamu katusetoetus

Muinsuskaitseamet on seniajani toetanud nende talude restaureerimist, mis on muinsuskaitse all. Nüüd saavad toetust taotleda ka kõik teised omanikud ilma hooneid kaitse alla võtmata. 21. jaanuaril 2019 avanes selleks otstarbeks taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor
Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, sealhulgas kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, kui materjalid vahetatakse samaväärsete või algupäraste ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulike vastu.

TAOTLUSVOORUST:
 • Tegemist on 4-aastase piltootprojektiga st ka järgneval kolmel aastal avaneb samadel tingimustel taotlusvoor. Igal aastal on toetusfond 100 000 eurot. 
 • Taotleja võib olla üksnes füüsiline isik. 
 • Toetus on suunatud vaid eluhoonele ja ei laiene kõrvalhoonete katustele. 
 • Toetus on suunatud eluhoonetele, mis on ehitatud enne 1940. aastat. 
 • Hoone ei pea olema muinsuskaitse all. 
 • Toetuse raames saab asendada või taastada taluelamu katusekatte ja vajadusel katusekonstruktsioonid tingimusel, et katusekattematerjal asendatakse samaväärsega (näiteks  laast laastuga, roog rooga, sindel sindliga, valtsplekk valtsplekiga) või algupärase ehk
  piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulikuga (asendatakse eterniit või muu kaasaegne materjal roo, laastu, sindli, valtspleki vm hoonetüübile algupärase ja arhitektuuriga sobivaga). 
 • Toetus peab olema ära kasutatud samal kalendriaastal. 
 • Toetussumma on minimaalselt 5000 eur ja maksimaalselt 10 000 eur objekti peale. Toetuse maksimaalne osakaal on 50%.
  Näide: Kui katuse maksumus on 10 000 eur, siis toetus on kuni 5000 eur abikõlbulikest kulutustest. Kui katuse maksumus on 20 000 eur või enam, siis on toetus kuni 10 000 eur. 
 • Tulumaksu eraldatud summalt tasub toetuse andja. Toetus on käsitletav füüsilise isiku tuluna ja võib mõjutada saaja maksuvaba tulu suurust.
  Näide: Taotleja taotleb 5000 eurot. Toetust eraldatakse 6000 eurot. Toetuse andja peab kinni tulumaksu 20%, taotleja saab kontole 5000 eurot. Toetuse andja eraldab kokku 6000 eurot: see summa kajastubki toetuse saaja tuludeklaratsioonis. 
Loe lisaks ka siit: Abiks katuse hinnapakkumise küsimisel. 

Vaata täpsemalt taotlusvooru tingimuste ja taotlemise kohta Muinsuskaitseameti kodulehelt. Taotlusvooru aluseks on määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“.
Tutvuda tasub ka seletuskirjaga (PDF).

Lisainfo:
Aime Lauk
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595