esmaspäev, 1. juuni 2015

Kuusiku valla ehitismälestised enampakkumisel

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja Kuusiku alevikus, Mõisa tee 5 ja Mõisa tee 7 asuvate kinnistute avaliku suulise enampakkumise.

1. Kuusiku alevikus, Mõisa tee 5 asuv kinnistu (katastriüksus 66902:001:0090, pindala 7658 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 36 000 eurot.

Kinnistul asuv endine Kuusiku mõisa peahoone on ehitismälestis, samuti asub hoone kaitsealal "Kuusiku metsapark koos puiesteega". Hoone on 2- korruseline plekk-katusega puithoone suletud netopinnaga 968 m2.

Enampakkumine toimub 29. juulil 2015.a kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

Mõisa tee 5, Kuusiku alevik. Foto: Rapla Vallavalitsus 

2. Kuusiku alevikus, Mõisa tee 7 asuv kinnistu (katastriüksus 66902:001:0089, pindala 3878 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 26 000 eurot.

Kinnistul paikneb endine Kuusiku mõisa valitsejamaja, 1- korruseline eterniitkatusega kivihoone suletud netopinnaga 270 m2, mis on samuti ehitismälestis ja asub hoone kaitsealal "Kuusiku metsapark koos puiesteega".

Enampakkumine toimub 29. juulil 2015.a kell 16.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

Mõisa tee 7, Kuusiku alevik. Foto: Rapla Vallavalitsus

Mõlemast enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Enampakkumistest osavõtjad peavad tasuma tagatisraha 5% alghinnast ning esitama dokumendid (avalduse, juriliidilise isiku esindaja volikirja, isikut tõendava dokumendi koopia, maksetõendi) 24. juuliks 2015 kell 15.00 Rapla Vallavalitsusele.

Rohkem infot Rapla valla kodulehelt.