esmaspäev, 16. september 2013

Ökomäss algab seminariga

Seminar Hoonete energiatõhusus hoides kultuuri ja keskkonda

20. september 2013
 

Telliskivi Loomnelinnaku A-hoone 4. korruse saal
 

Ökomäss 2013 algab seminariga, mille teemad on kõik seotud ja arenenud viimase aja ökoehituse aktuaalsetest värsketest uuringutest, mis teostatud nii meie kui teiste Läänemere äärsete riikide erialaspetsialistide poolt.

Kava

10.15 – 11.00 Ehitusmaterjalide primaarenergia – Jaan Milijan, Eesti Maaülikool
Kui palju me tegelikult koormame ja kahjustame keskkonda kui renoveerime ja ehitame oma kodusid tänapäevaseks ja millist efekti võib tegelikult anda ökomaterjalide kasutamine? Eestis on valdkonna teaduslike uuringutega tegelemas Eesti Maaülikool ja mõtlemapanevat sellest toobki meieni professor Jaan Miljan.
11.00 – 11.30 BVB – Tool for minimizing hazardous substances in properties – Ouliana Österberg, Byggvarubedömningen Service AB
Rootsis on turutingimustes tegutsedes saanud tunnustuse ja aktsepteeringu ehitusmaterjalide kasutamise ökoloogilisust hindav nn. „Rohelise noole süsteem“, milest oleks ka meil kasulik teada ja miks ka mitte õppust võtta. Selle süsteemi põhimõtetest ja praktilistest tulemustest ongi võimalik nüüd Ouliana Österbergi ettekandes tutvuda.
11.30 – 11.50 Hoonete tervise automatiseeritud jälgimine - Neeme Takis, IT-Villa OÜ
Hooneautomaatika ja eriti selle osa, mis seotud kaasaegsete nutitelefonide ja interneti lahendustega on arenev valdkond, mis leidmas uut kasutamist nii uuringutes nagu meie CoolBricksi projektis kui ka uute ning vanade majade energiatõhususe parandamises. Neeme Takis on üks selle ala pioneere ja tipptegijaid Eestis.
11.50 – 12.15 Paus
12.15-13.15 Wallheating systems in historical buildings – Maximilian Benter, Fraunhofer Institute for Building Physics
Seinaküte on aktuaalne teema nii elamute elamismugavuse kui energiatõhususe tõstmise valdkonnas. Teema, mis on ulatuslikku käsitlust leidnud CoolBricks projektis ja saanud palju kiitvaid hinnanguid saksa spetsialistidelt ja kohanud suurt umbusku eestlaste poole pealt. Kuuleme viimastest uuringutulemustest maailma antud teema uuringute absoluutsest tipust Fraunhoferi Instituudist Saksamaalt.
13.15 – 13.45 Sisesoojustusmaterjalide Eesti uurimustöö tulemused – Paul Klõšeiko, Tallinna Tehnikaülikool
Sisesoojustus kivihoonetes - kas perspektiivne tulevikuvaldkond kui räägime kapillaaraktiivsetest materjalidest ja ajaloolistest hoonetest või Eesti kliimasse mitte eriti sobiv lahendus? Sellele vastuse leidmiseks teostas SRIK koos TTÜ-ga esimese antud valdkonna uuringu meie kliimas ja nüüd on esmakordne võimalus kuulda tulemustest uuringu autoritelt .
13.45 – 14.05 Energiatarbimise analüüs ajaoolise väärtusega kivihoonetes: tähelepanekud CoolBricks Tartu uuringu näitel – Anne Randmer, Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO
Kuidas tegelikkuses sai kinnitust ajalooliste hoonete energiakulukus, kas ootused vastasid tegelikkusele? Uuring on läbi viidud CoolBricksi projekti all ühe Eesti juhtiva energiatõhususe valdkonnas tegutseva ettevõtte Hevac OÜ spetsialistide poolt.
14.05 – 14.25 Ventilatsioonisüsteemide lahendused vanades majades – Indrek Raide, Energy Solutions OÜ
Ventilatsiooni ja vana maja teemad arvatakse sageli vastuoluliste ja konfliktsete hulka, kuid tegelikult on need möödapääsmatult seotud. Seda teemat oleme ka CoolBricksi projekt all lahkamas ja teadmised kuluvad ka laiemalt ära.
14.25 – 14.45 Puithoonete tüüpilised õhulekete piirkonnad - Üllar Alev, Tallinna Tehnikaülikool
Õhutihedus vanade ajalooliste majade puhul on samuti üks võtmeteemasid, mis liitub nii ventilatsiooni- kui energiaklude teemadega ka tervisliku sisekeskkonna valdkonnaga. TTÜ uuematest uuringutest selles vallas kuuletegi Üllar Alevi ettekandes.
14.45 Seminari lõpp
15.00 ÖkoMäss 2013 ametlik avamine B-hoone Rohelises saalis