teisipäev, 22. mai 2012

Hoonete sisekliimast (Co2olBricks projekt)

Meieni jõudis teave (küll pisut hilja), et hea koostööpartner Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK), annab teada, et...


PRESSITEAVITUS

21.05-24.05.2012 toimub Eestis kultuuriväärtuslike hoonete energiatõhususe teemaline rahvusvaheline seminar.
Kohal on teemaga tegelevaid eksperte 10 riigist.
22.05.12 seminar Arhitektuurimuuseumis Tallinnas;
23.05.12 ringsõit, Kohtla-Järve seminar, töötoad.

Seminar toimub Euroopa Liidu Läänemere äärsete riikide  koostöö raames, Co2olBricks projekti all.

Seminari korraldajad:
Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Hamburgi linna Muinsuskaitse amet   (Saksamaa).

Projekti laiem eesmärk on leida lahendusi vastuolude vältimiseks ajalooliste hoonete energiatõhususe saavutamise ja nende ajaloolise identiteedi säilimise vahel.  Seminaril leiavad käsitlemist mitmed Eesti jaoks uued teemad nagu kivihoonete siseseinte soojustamine, vanade hoonete muudatuste modelleerimine nende eripärasid arvestades, mälestistesse efektiivsete kütte ja ventilatsioonisüsteemide leidmine jms.
Teabepäevale oodatakse osalema eelkõige muinsus- ja miljööväärtustega tegelevaid spetsialiste, arhitekte, insenere. 

Osalemine on tasuta kuid vajalik on  eelregistreerimine.
Täpsem info: www.coolbricks.eu, www.renoveeri.net

Lisainfo:

Tarmo Elvisto
 +372  510037
info@renoveeri.net
SRIK-I juhataja