Muinsuskaitseameti infomaterjalid

Restaureerimisalased infomaterjalid

1. Korstnapits. Tüübid ja hooldus.pdf
2. Katus. Tüübid ja hooldus.pdf
3. Kivikatus (keraamiline kivi ja kiltkivi). Ajalugu, hooldus ja parandamine.pdf
4. Plekk-katus. Hooldus ja parandamine.pdf
5. Akende ajalugu, puitaken ja selle remontimine.pdf
6. Mätas-, õlg- ja roogkatus. Ehitamine, hooldus ja parandamine.pdf
7. Puitkatus. Tüübid, hooldus ja parandamine.pdf
8. Sadevetesüsteem ja selle korrashoid.pdf
9. Välisuks. Ajalugu, parandamine ja värvimine.pdf
10. Puitmaja välislaudis. Tüübid ja parandamine.pdf
11. Puitmaja seinte tihendamine ja soojustamine.pdf
12. Vundament ja sokkel. Parandamine ja parendamine.pdf
13. Hea aken. Miks eelistada puitakent plastaknale.pdf
14. Hoonete värvimine. Ajalugu, värvitüübid ja ettevalmistustööd.pdf
15.Niiskete ruumide ehitamine vanasse majja.pdf
16. Linaõlivärvi kasutamine puitpindadel.pdf
17. Liimvärvid I. Liimvärv ehk kriitvärv.pdf
18. Liimvärvid II. Kaseiin- ehk kohupiimavärv.pdf
19. Liimvärvid III. Keeduvärv.pdf
20. Lubi I. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine.pdf
21. Tõrv. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine.pdf
22. Arheoloogiamälestised maal.pdf
22.1 Elupaigad.pdf
22.2 Majandustegevusega seotud paigad.pdf
22.3 Pühapaigad.pdf
22.4 Matmispaigad.pdf
23 Linnaarheoloogia.pdf
23.1 Haapsalu_1[1].pdf
Haapsalu_2[1].pdf
23.2 Kuressaare_1[1].pdf
Kuressaare_2[1].pdf
23.3 Lihula_1[1].pdf
Lihula_2[1].pdf
23.4 Narva_1[1].pdf
Narva_2[1].pdf
24. Lubi II. Traditsiooniline lubikrohv ja -värv.pdf
25. Hauatähised. Ajalugu ja hooldus.pdf
26. Kahhelahi. Ajalugu ja hooldus.pdf
27. Kodu kultuurimälestises.pdf
28. Muinsuskaitse valdkonnas kasutatavad mõisted ja tööde planeerimine kultuurimälestisel.pdf
29. Pargitaimestiku hooldus.pdf
30. Hoonete biokahjustused.pdf
31. Savikrohv. Hea ja ilus viimistlusmaterjal.pdf
32. Ajaloolised tapeedid.pdf
33. Puitpõrand.pdf
34. Tuleohutus.pdf
35(1). Mööbel. Ajalugu ja hooldus (osa 1)
35(2). Mööbel. Ajalugu ja hooldus (osa 2)
36(1). Mööbel. Restaureerimine (osa 1)
36(2). Mööbel. Restaureerimine (osa 2)
37(1). Kiviaiad (osa 1)
37(2). Kiviaiad (osa 2)
38(1). Väärtuslike hooneosade ... (osa 1)
38(2). Väärtuslike hooneosade ... (osa 2)
39(1). Trafarettmaalingud (osa 1)
39(2). Trafarettmaalingud (osa 2)