MEIST

Maaarhitektuuri keskus sai 2017. aasta jaanuaris 10-aastaseks ja sünnipäevaks valmis ülevaatlik trükis eesti ja inglise keeles, mille veebiversiooni saab lugeda siin.


2007. aasta algusest läks käima ulatuslik maa-arhitektuuri ja -maastiku uurimise ja hoidmise programm. Eesti Vabaõhumuuseumi juures tegutseb eraldi programmimeeskond – 2012. aastast kanname nime Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus.

Meie eesmärk on erinevate tegevuste läbi väärtustada seni avalikkuse eest varju jäänud maaehitisi ja  -maastikke. Eelmisel ja käesoleval sajandil toimunud arengud on seadnud ohtu ajaloolise ehituspärandi säilimise.

Alates 2010. aastast annavad meie tegevustele jõudu juurde Interreg IVA Kesk-Läänemere programmist finantseeritavad projektid HELTH (Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes elumajades) ja FaBBi (Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes).


UURIMINE

Maa-arhitektuuri keskuse üheks oluliseks töölõiguks on rehemajade (rehielamute) inventeerimine. Sellest, miks ja mil viisil me andmeid kogume, on võimalik lähemalt lugeda siit. Kindlasti pole aga õige meid vaid rehemajade projektiks pidada, sest suhtleme hea meelega kõikide majaomanikega.

Me ei pööra tähelepanu pelgalt üksikutele hoonetele, vaid traditsioonilisele külamaastikule tervikuna, jälgides inimeste tegevuse või tegevusetuse tagajärjel toimuvaid muutusi. Põhjalikumaid uuringuid oleme teostanud Kareda vallas (vaata kaardirakendust), Vormsil, Pranglil (koostöös Harjumaa Muuseumiga), Vihula valla rannakülades ja Peipsi-äärsetes külades. Kogutuga on võimalik tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumis. Uuringute põhjal oleme teinud ettekandeid ja kirjutanud artikleid.

Igakevadiseks ürituseks on kujunenud Tudengikonverents „Vana küla uus elu“, kus esinevad erinevate ülikoolide üliõpilased – loe lähemalt siit. Teeme koostööd enamiku Eesti ülikoolidega. Muuhulgas korraldame praktikaid – nt Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise, Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilastele. Juhendame ka kursuse- ja lõputöid.


HOIDMINE

Korraldame ise ja ühes koostööpartneritega (SA Säästva Renoveerimise Infokeskus, Ehitusala OÜ, Vanaajamaja MTÜ jt) infopäevi ning seminare erinevatel renoveerimisteemadel. Traditsiooniks on saanud Vana maamaja päevad Eesti Vabaõhumuuseumis ja nüüd juba ka mujal Eestimaa paikades. Tegemist on infopäevaga, kus on suur rõhk ka majaomanike endi tööde-tegemiste käigus kogunenud kogemustel, vigadel ja võitudel.

Praktilisema poole pealt tutvustame traditsioonilisi ehitusmaterjale ja -võtteid ning nende sobivust ning sobitamist tänapäeva. Üha enam püüame koolituspäevi teha muuseumist väljas, majaomanike juures üle Eesti, et neist üritustest ka reaalset kasu tekiks.

2012. aasta märtsis ilmus käsiraamat „Vana maamaja“, mille koostajaks on meie teadur Joosep Metslang. Raamat, mille autoriteks on oma ala spetsialistid, sisaldab infot hoidmise, taastamise ja kaasaegsete lahenduste vanasse majja sobitamise kohta.

Võimaluse korral anname personaalsemat nõu nii meili ja telefoni teel kui ka kirjalike ekspertiiside näol. Aitame hinnata hoonete olukorda ja anname nõu, kuidas tegemistega edasi minna. Kui ise aidata ei mõista, siis otsime targema nõustaja. Meil on juba teatud hulk andmeid kohalike meistrite kohta, aga kui tead kuldsete kätega meistrimeest, võid sellest meile teada anda.


DOKUMENDID