Hoonete ehituskonstruktsioonidest

"Tavalisemate meil püstitavate hoonete ehituskonstruktsioonidest ja nende omavahelisest suhtuvusest". Konstantin Bölau, Arhitekt EAÜ. K.-ü. „Tehniline kirjastus“, 1938

Tiitelleht
1. Ehitusjoonistest
2. Jooniste ülekandmisest maastikule ja ehitisele. Mullatöödest
3. Alusmüüridest; soklitest; maapõhja omadustest ning maaniiskusest
4. Välisseintest, nende kandetugevusest, soojuspidavusest ning ilmastikukindlusest
5. Välisseinte konstruktsiooninäited; keskkütte radiaatorite niššidest
6. Sisemistest seintest, suitsu-, auru- ja ventilatsioonilõõridest; läbikostvuse vähendamisest
7. Lagedest, avade kaartest ning avade ülekatmisest; talastiku asetamisest: tulekindlusest, vastupidavusest tulele ning tuldtõkestavusest
8. Katustest; nende vormidest; vabakandvatest ja toetatud katusekonstruktsioonidest; katuse väljaehitistest
9. Katusekatetest – katusekividest, sindlitest, laastudest, pilliroost, plekist ja katusepapist
10. Katuse üksikosadest; rennidest ja vihmaveetorudest; karniisidest; korstnatest, korstnapeadest ja ventilatsioonilõõridest
11. Akendest; puitmaterjalist; lengidest; aknaraamidest ja –laudadest; suletistest; aknaluukidest; sisemistest akendest ja laevalgusest
12. Ustest; nende lengidest ja piirlaudadest; lükk-, lõõts- ja voltustest ning uks-vaheseinest; kappidest ja väravatest; klaasisortidest
13. Kütmissüsteemidest; pottsepatööde materjalidest; ahjude ehitamisest ja nende suurusest; pliitidest; soeseintest, katlamüüridest ja kaminatest
14. Treppidest; astmetest ja podestidest; vabalt kandvatest ning toetatud trepimarsidest; võrestikkudest ja käsipuudest; välistreppidest
15. Sepatöödest; raudtalade ühendamisest; raudvõrestikkudest; kunstsepatöödest
16. Krohvitöödest; krohvitavate pindade ettevalmistamisest ja krohvitööde teostamisest; väliskrohvipinna käsitlemisest; stuccotöödest
17. Puit-, kivi- ja tervikpõrandatest; seinapaneelidest ja –plaatidest; laud- ja tahvellagedest; lae- ja põrandaliistudest
18. Maalri- ja tapeetimistöödest
19. Eesaedadest ja krundipiiretest
20. Praktilised näited