EUROPA NOSTRA

11. juunil 2015 tunnustati Oslo raekojas toimunud tseremoonial Euroopa Liidu Kultuuripärandi Auhinna / Europa Nostra Auhinna võitjaid. Ühe seitsmest peaauhinnast pälvis Eesti Vabaõhumuuseumi maamajade omanikele suunatud koolitusprogramm.

17. septembril 2015 toimus Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis Europa Nostra kohalik auhinnatseremoonia. Euroopa Liidu kõrgeima kultuuripärandi hoidmise tunnustuse ja peaauhinna andis SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikmele Merike Langile ja Maa-arhitektuuri keskuse juhile Elo Lutsepale üle Europa Nostra nõukogu liige Erik Schultz.

Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus alustas projektiga „Praktilised koolitused maamajade omanikele“ juba 2008. aastal. Tänaseks on projekti raames kujunenud välja tugev võrgustik, mis tegutseb ühiselt maamajade säilitamise nimel.

Europa Nostra žürii hinnang projektile: “Algupärastes hoonetes elavad inimesed, kelle majad ei ole muinsuskaitse all, on kõikjal Euroopas jäetud tihti üksi saamaks hakkama hoonete hoolduse ja säilitamisega. Seetõttu oli žüriil hea meel tunnustada muuseumi algatust tulla appi maamajade omanikele Eestis ja pakkuda neile praktilisi koolitusi, olles seega eeskujuks tervele Euroopale. See algatus ei aita mitte üksnes säilitada traditsioonilisi töövõtteid ja au sees hoida vanu ehitusmaterjale, vaid ühendab need kaasaegse tehnoloogiaga kohandamaks maju 21. sajandi nõuetele vastavaks. Tõsiasi, et aastate vältel on nii palju majaomanikke kursustel osalenud, annab tunnistust programmi edukusest.”

Euroopa Liidu kultuuripärandi auhind ja Europa Nostra auhinnad on Euroopa kõige kõrgem tunnustus muinsuskaitse vallas. 2015. aastal said tunnustatud kokku 28 projekti, mis valiti 263 kandidaadi seast. Auhindu jagati neljas kategoorias: kultuuripärandi säilitamine, teadustegevus ja digiteerimine, erilised teened kultuuripärandi hoidmisel ning haridus- ja koolitusprojektid ning ja teadlikkuse suurendamine.

Europa Nostra laureaadid. Foto: Europa Nostra

Aune Mark ja Elo Lutsepp auhindadega Oslos. Foto: Peep Pillak
Kohalik auhinnatseremoonia Eesti Vabaõhumuuseumis. Foto: Mats Õun

Lisainfot

EVM Maaarhitektuuri Keskus
Kultuuriminister Indrek Saare videotervitus kohaliku auhinnatseremoonia külalistele
Uudis Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus pälvis Euroopa Liidu muinsuskaitse kõrgeima auhinna
Uudis Vabaõhumuuseumile omistati Euroopa Liidu kõrgeima muinsuskaitse auhinna Grand Prix

Europa Nostra kanalid
Ülevaade kohalikust tseremooniast Estonia celebrates success of Programme for owners of rural buildings
Majaomanikele suunatud koolitusprogrammi tutvustav tekst ja video
Peaauhindade võitjaid tutvustav brošüür
Laureaate tutvustav brošüür
Pildid auhinnatseremoonialt
Auhinnatseremoonia
Lühiintervjuud peaauhindade võitjate ja publiku lemmikuga
Facebook
Twitter

Meedia
Intervjuu Elo Lutsepaga kohalikul auhinnatseremoonial, TallinnaTV (klipp 15.35-19.05)
Elo Lutsepp räägib Europa Nostra auhinnast, Vikerraadio, 16.07.2015
Vabaõhumuuseumile omistati Euroopa Liidu kõrgeima muinsuskaitse auhinna Grand Prix, Maaleht, 12. juuni 2015
Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus võitis Europa Nostra Grand Prix, ERR, 12. juuni 2015
Vabaõhumuuseum pälvis Euroopa Liidu hinnatuima muinsuskaitsepreemia, Tallinn City, 14. aprill 2015
Vabaõhumuuseum pälvis Euroopa Liidu kõrge kultuuripärandi preemia Europa Nostra, Kuku raadio, 15. aprill 2015 (intervjuu Maaarhitektuuri keskuse juhi Elo Lutsepaga)