neljapäev, 30. august 2018

Energiatõhususe tõstmineSPETSIALISTIDE PÄEV
Energiatõhususe tõstmine vanades hoonetes 

Reede, 28. september, kell 13.00 
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts


Spetsialistidele suunatud loengusarja XII loengupäev keskendub vanade hoonete remondi, taastamise või ümberehitamise käigus soovitava energiatõhususe tõstmise võimalustele. Loengupäeva eesmärgiks on nii majaomanikule kui ehitajale anda üldteadmisi vanade majade renoveerimiseks illustreerituna praktiliste näidetega, milledest saab taastamis- ja uuendamistööde kavandamisel juhinduda. 
Loeb: Üllar Alev*
Osalustasu: 25 eurot.

Tasuda saab muuseumi kassas. Juriidilisele isikule sobib kassast saadav tšekk.
NB! Muuseumitöötajatele ja Muinsuskaitseameti töötajatele ning nõustajate võrgustiku liikmetele on Maa-arhitektuuri keskuse loengupäevad tasuta - palun märkide registreerumisel vastavasse lahtrisse asutuse nimi.


Päevakava:
13-14.30 Sissejuhatus. Ülevaade numbritest ja arvutustest. Pööningu ja välisseinte soojustamine ning seejuures maja välisilmet puudutavad muudatused.
Kohvipaus
15–16.30 Näiteid ja võrdlusi. Arutelu. Akende vahetus ning valikud. Seinte ja akende tihendamisest ning ventilatsiooni vajalikkusest.

REGISTREERU SIIN!

*Üllar Alev on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna doktoriõppe. Ta on oma teadustegevuses keskendunud vanadele puidust maamajadele. Uuringute raames on mõõdetud ja analüüsitud elamute ehitustehnilist seisukorda, energiatõhusust ja sisekliimat. Põhjalikumateks uurimisvaldkondadeks on muuhulgas palkseinte seestpoolne soojustamine ja õhupidavus. Uurimistegevuse lõppeesmärgiks on pakkuda välja ehitustehnilisi lahendusi soojusenergia kulu vähendamiseks ja sisekliima parandamiseks tagades seejuures konstruktsioonide niiskustehnilise toimivus. Pikemalt (peamiselt inglise keeles) saab tulemusi lugeda Eesti Teadusinfosüsteemist.Doktorikraad, 2017, (juh) Targo Kalamees, Renovation and Energy Performance Improvement of Estonian Wooden Rural Houses, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut. Magistritöö, 2012 „Seespoolse lisasoojustuse mõju palkseina soojus- ja niiskusrežiimile“
Maa-arhitektuuri keskuse koolitused ja teabepäevad toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.

Lisainfo:
Aune Mark
EVM, Maa-arhitektuuri keskus
koolitusprojektide juht
tel. 523 8397
aune.mark@evm.ee