teisipäev, 19. detsember 2017

IX Spetsialistide päev


SPETSIALISTIDE PÄEV


 Kolmapäev, 17. jaanuar, kell 13.00
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts


Loengu materjalid on kättesaadavad SIIN!

Kolmapäeval, 17. jaanuaril kell 13.00 toimub järjekorras juba üheksas spetsialistide loengupäev.

Seekord süveneme muinsuskaitseseadusesse ja vaatame selle rakendusakte, uuringute ja projektide koostamise korda. Loengupäeva teine pool on täidetud näidetega vanade hoonete taastamisel ettetulevatest erinevatest vigadest ning nõuannetega, mis aitavad neist hoiduda.

Kell 13.00 Muinsuskaitseseadus, muinsuskaitse eritingimused, uuringud, projektide koostamine (Merle Kinks)

 • Põgus ülevaade ehitismälestistest
 • Eritingimuste koostamine
 • Uuringud
 • Projektide koostamine (eel-ja põhiprojekt)
 • Mis on remont ja mis on restaureerimine? 
 • Abimaterjal Muinsuskaitseameti kodulehel
 • Siseministri 07.04.2017 määruse nr 17 tutvustus (määrus toob leevendusi Päästeameti nõuete osas kultuuriväärtuslike hoonete puhul)
Merle Kinks on 10 aastat töötanud Muinsuskaitseameti peaspetsialistina. Ta on arhitekt kelle tööülesanneteks on projektide läbivaatamine, MKA inspektorite, arhitektide ja omanike nõustamisne. Enne Muinsuskaitseametisse tööle asumist on ta tegelenud restaureerimisprojektide koostamisega ja töötanud T-Linnaprojektis, R-Projektis ja varasemalt Kultuurimälestiste RPI-s.

14.30 Seljasirutus-ja kohvipaus

15.00 Enamlevinud vead vana hoone remondil (Jaan Vali)

 • Murekohad ning võimalikud lahendused - näited vanade hoonete taastamisel
 • Ajaloolise autentsuse säilitamise printsiip
 • Eksterjöör ja interjöör ning tänapäevased seadmed
 • Väärtus ja praktilisus
 • Välisilme säilitamine koos tänapäeva ootustele vastava soojapidavusega
Jaan Vali on terava silma ning heade nõuannete andjana tunnustatud lektor ja endine Muinsuskaitseameti peainspektor.

Orienteeruv lõpp 16.30

Vajalik on eelnev registreerumine SIIN!


Loengupäeva osalustasu on 25 eurot. Tasuda saab muuseumikassas. Juriidilisele isikule sobib kassast saadav tšekk. NB! Muuseumitöötajatele ja Muinsuskaitseameti töötajatele on Maa-arhitektuuri keskuse loengupäevad tasuta - palun märkide registreerumisel vastavasse lahtrisse asutuse nimi.

Maa-arhitektuuri keskuse koolitused ja teabepäevad toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.

Lisainfo:

Aune Mark
EVM, Maa-arhitektuuri keskus
koolitusprojektide juht
523 8397
aune.mark@evm.ee