neljapäev, 4. august 2016

PRIA Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus

22.-29. augustini saab PRIAsse esitada taotlusi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise ja arendamise investeeringutoetuse saamiseks, kus toetuse saajaks võivad olla ka mittepõllumajanduslikud ettevõtjad.

Toetust saab taotleda näiteks ehitise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks või hoone parendamiseks ning masinate või seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks.
Täpsem info PRIA kodulehel.