esmaspäev, 9. november 2015

Teaduspäev 27. novembril

27. novembril kell 11 toimub Eesti Vabaõhumuuseumi Setu talu laudas kaheksandat korda Teaduspäev.

Traditsioonilisel Teaduspäeval esitavad muuseumi töötajad kokkuvõtteid oma selleaastase uurimistöö tulemustest. Alates eelmisest aastast on ettekannete temaatika tublisti avardunud tänu meie sihtasutusega liitunud Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut restauraatoritele-konsevaatoritele.

Seekordsed esinejad tutvustavad huvilistele väga laia teemaderingi, mis hõlmab nii meie põlise uurimisala – taluarhitektuuri erinevaid aspekte (H. Pärdi ja K. Kallastu), kui ka nukkude konserveerimist (H. Lennuk), ühe 1930. aastail Setumaal tegutsenud käsitöö- ja ehituskooli lugu (E. Nassar), suure maali konserveerimist ja vedamist ühes kohast teise (V. Vissel), katkiste esemete kokkuliimimist (J. Laidma) ja ühe paikkonna elu kajastumist vanadel fotodel (H. Talving).


Päevakava
Algus kell 11.00

Eesti suurtalude hoonestus 1929. aasta põllumajandusloenduse andmeil – Heiki Pärdi, teadusdirektor
Uinuvad silmad. Nukkude konserveerimine – Helen Lennuk, esemekonservaator
Saaremaa vanad tõrvaahjud. Uurimine ja inventeerimine – Karl Kallastu, teadur
Suuremõõtmelise maali konserveerimine ja transport, Paide kiriku mälestise näitel - Viljar Vissel, osakonnajuhataja

13.00-13.30 Kohvipaus

Setumaa „kausitreialite“ ja ehitusmeistrite kool Võmmorskis 1935-1940 – Elvi Nassar, peavarahoidja
Purunenud maailm. Katkiste esemete konserveerimine ja liimide kasutamine – Jolana Laidma
Ühe näituse lugu. Vanad fotod elust Kanepi kihelkonnas – Hanno Talving, teadur
UNICA (pärgamentide digiteerimine) kui ühe projekti lisaväärtus ja dokumenteerimise vajalikkusest - Mari Siiner, projektijuht, ja Martin Sermat, osakonnajuhataja

16.00 Ajakirja "Renovatum Anno" 2015 esitlus


Üritus on kõigile tasuta!

Palume eelnevalt registreeruda siin.

Teaduspäev 28. novembril 2014. Foto: Elo Lutsepp