neljapäev, 7. august 2014

MAAKIVIKELDRID. Teabepäevad 23. ja 29. augustil Matsalu rahvuspargis.

Matsalu rahvuspargi ja  Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskuse ühisel ettevõtmisel saavad teoks maakivikeldrite teabepäevad, mis on eelmisel aastal ühiselt alustatud teema käsitluse jätkuks.
Sel aastal raamistavad kaks teabepäeva TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala poiste praktikumi ettevõtmisi ühe maakivikeldri korrastamisel.

Koht: Lahemaa Rahvuspark, Metsküla
Aeg:   laupäev, 23. august  kell 10
           reede, 29. august kell 10
Juhendaja: Alo Peebo

1. Laupäevasel, 23. augusti teabepäeval on kavas:
*  Maakeldritest ja muredest.
*  Töösse võetava keldri seisukorraga tutvumine ja vajalike plaanitavate tegevuste reastamine.
Teabepäeva lõpp on orienteeruvalt kell 12.

23.- 29. augustini on võimalik samas kohal käies jälgida TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala tudengite praktikat vana maakivikeldri korrastamisel.
Võimalik on kõikidel järgnevatel päevadel külastada ja jälgida tehtavaid töid. Taastatakse võlvi, kindlustatakse keldri lage, võetakse lahti ja laotakse üles nurgad.
Praktikat juhendab  meister Alo Peebo.

2. Reedel,  29. augustil algusega kell 10 toimub keldripraktikal tehtud tööde  ülevaatamine ja kokkuvõtte tegemine.

Registreerumine: Registreeru 23. augusti teabepäevale ja 29. augusti kokkuvõtete päevale, et teaksime valmis panna paraja portsu kohvi ja küpsiseid!
Krista Kallavus - telefon 52 26 139 või e-post krista.kallavus@keskkonnaamet.ee.
Registreerunud saavat täpsema info ja juhatuse kohaletulekuks.

Täiendav info:
Krista Kallavus
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni
kultuuripärandi spetsialist
krista.kallavus@keskkonnaamet.ee
tel: 52 26 139