teisipäev, 9. aprill 2013

Heiki Pärdi fotonäitus "Maa ümber mere"


Eelmisel suvel Pärnu Hansapäevadeks koostatud fotonäitus "Maa ümber mere" on 4. kuni 30. aprill vaatamiseks Jõõpre koolimajas Pärnumaal. Pärnumaa ehituskunstist kõneleva näituse autor on Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi.


Hobuserauana ümber Pärnu merelahe kaarduva maakonna asend on tugevasti mõjutanud siinset rahvast ja vorminud kultuuri. Siin on nii mereäärseid rannakülasid, hajali metsataludega väga hõredalt asustatud suuri soid ja rabasid kui ka põliseid põlluharijate maakülasid. Pärnumaa vanas rahvakultuuris ja keelemurretes leidub jooni nii Lõuna-, Põhja- kui ka Lääne-Eestist. Looduslik ja kultuuriline mitmekesisus kajastub ka Pärnumaa rahvapärases ehituskunstis. Põhjaosa (Pärnu-Jaagupis, Toris ja Vändras) leiab palju ühist Põhja-Eestiga, edelaosa (Saarde ja Häädemeeste) on tugevasti mõjutanud mulgi kultuur ning Tõstamaa ja Mihkli kant on lähedased Lääne-Eestile. Väga mitmekesist ja värvikat pilti pakub ka paari viimase sajandi kohati päris tormist ajalugu peegeldav uus maa-arhitektuur.

Näituse kujundaja on Kadi Karine. 

Näituse valmimist toetas projekt Health (Healthy and Energy-Effiecient Living in Traditional Rural Places), Kesk-Läänemere programmist Interreg IV A 2007-2013