neljapäev, 25. oktoober 2012

Vana maamaja päev 6 Tallinnas

VANA MAAMAJA PÄEV 6

Eesti Vabaõhumuuseumis, Kolu kõrtsis
Laupäeval, 1. detsembril 2012  algusega kell 10.30

10.30   Kogunemine, hommikukohv

11.00   Tervitussõnad ja päeva tutvustus – Elo Lutsepp
 

11.15   Puhtus ja mustus meis ja meie ümber. Eesti hügieeni ajaloost – Heiki Pärdi, EVM
 

12.00   21. sajandi(l) käimla vanas maamajas? – Peep Tobreluts

12.45   Keskkonnanõuded reovee puhastamisel ja käimlate rajamisel maapiirkondades – Galina Danilišina, Keskkonnaministeerium

13.30   lõuna vestlusringis

14.00   Ahikütteseadmete tuleohutus
Peeter Randoja, Päästeamet

14.30   Äikese ohud ja kaitse – Peeter Randoja, Päästeamet

15.00  Suured puud maja ümber – Heiki Hanso, ArborEst

15.30   Sepised ja sepiste hooldamine – sepp Mart Salumaa ja kunstiõpetaja Leena Salumaa

16.00   Arutelu

16.45   Päeva lõpetamine


Üritus on tasuta! Aga vajalik on eelnev registreerumine. 

REGISTREERUMINE

Eesti Vabaõhumuuseum: www.evm.ee
EVM Maa-arhitektuuri Keskus on ka facebookis!  

Üritust toetavad projektid HELTH ja FaBBi Kesk-Läänemere programmist INTERREG IVA
Projekt „Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes maamajades“
(HELTH;
http://helthproject.eu/ )
Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes
(FaBBi;
http://www.fabbiproject.eu/)