esmaspäev, 25. juuni 2012

Eesti Vabaõhumuuseum kogub Kihnu majade (elu)lugusid

Kihnus algasid 14. juunil välitööd, mille käigus dokumenteeritakse taluarhitektuuri ja kogutakse sellega seotud pärimust. Kihnu saarel on varem hulgaliselt rahvapärimust kogutud ja etnograafilisi välitöid tehtud, kuid siinne taluarhitektuur ja külakeskkond on siiani saanud kahetsusväärselt vähe tähelepanu.

Välitöid veab Eesti Vabaõhumuuseum koostöös Kihnu Muuseumi ja Kihnu Vallavalitsusega. Töödest võtavad osa Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli tudengid ja teadurid. Kihnul viibitakse 14. - 16. juunini, 25. juunist 5. juulini ja 2. – 10. augustini.

Tööde käigus uuritakse Kihnu ehituspärandi kujunemist, ajalugu ja tänapäeva läbi mitme omavahel tihedalt põimunud teema. Peamine huvi langeb olemasolevate talukohtade ja hoonete algus- ja eluloole. Huvitav oleks näiteks teada saada, millal on siinsed majad ehitatud, kust on pärit ehitamiseks kulunud materjal ning kuidas ja kelle abiga see hooneks on saanud. Hoonete kõrval vaadatakse teise suurema teemana taluõuesid ja aedu: kuidas need tänapäeval välja näevad ja milliseid taimi kasvatatakse. Kogutakse lugusid sellegi kohta, millised aiad varem välja nägid.
Kihnu taluõu 2012

Välitööde käigus kogutud materjali säilitatakse Kihnu Muuseumis ja Eesti Vabaõhumuuseumis.

Välitööd toimuvad Kihnu Vallavalitsuse, programmi „Kihnu kultuuriruum 2011-2014“ ning Kesk-Läänemere programmi INTERREG IV A projektide HELTH ja FaBBi toetusel.Lisainfo:

Rasmus Kask
Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskuse teadur
Tel: 502 4265
E-post: rasmus@evm.ee

Pärnu Postimehe kajastus Kihnu projektist!