esmaspäev, 9. aprill 2012

Eramajade renoveerimistoetus!

Kinnitati eramajade rekonstrueerimise toetuse määrus

Maa-arhitektuuri keskuse poole on aastate jooksul pöördunud mitmeid murelikke eramajaomanikke ning uurinud, kas on mingitki rahalise toetuse võimalust. Nüüd on see aeg käes! 05.04.2012 allkirjastas Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts määruse, mis annab võimaluse alates 30. aprillist hakata taotlema toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks. Määrusega on võimalik tutvuda siin.

Toetust hakkab väljastama KredEx. Täpsem info toetuse taotlemise kohta avaldatakse KredExi kodulehel hiljemalt 16. aprilliks. Aga juba enne tasub asjast huvitatutel põhjalikult määrust uurida, sest just sealt leiab täpsemad tingimused, kes, mis alustel ja milleks toetust on võimalik taodelda.

Väikeelamute renoveerimiseks suunatakse ühtekokku neli miljonit eurot. Rekonstrueerimistoetuse suurus on 25 või 40 protsenti, sõltuvalt saavutatud energiatõhususe klassist. Minimaalne toetuse määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta.

Määruse raames toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas. Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel elektrienergia tootmiseks.

Lisaks…

Eesti Omanike Keskliit viib kevadel läbi oma liikmetele infopäevad. Teabepäevade eesmärgiks on tutvustada uut väikeelamute renoveerimistoetust ja tehnilisi lahendusi – siin täpsem info. Kahjuks on jäänud vaid 22.04 Tartus toimuv infopäev, kuid ettekannete slaididega saab tutvuda siin.

Renoveerimistoetusega seonduvat infot saab jooksvalt Kredexi ja nt Omanike Keskliidu kodulehekülgedelt.

Ja veel kord ka määrus: Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord (vastu võetud 05.04.2012)

Omalt poolt loodame, et see on paljudele maamaja friikidele (seda kõige paremas mõttes!) heaks võimaluseks. Samas hoiame pöialt, et see ei tähendaks, et Eesti maastikule ilmuvad „surnuks remonditud“ isikupäratud elumajad…