esmaspäev, 26. märts 2012

Ootame kaastööd teabetrükise koostamisel!


Hea majaomanik, ehitaja, arhitektuurihuviline!
Eesti Vabaõhumuuseum, Harjumaa Muuseum ja Tallinna Tehnikaülikool on koostamas teabetrükist, aitamaks majaomanikel otsustada, kuidas renoveerimise või ümberehitamise käigus tehtud muudatused hoonet mõjutavad.
Trükise selgrooks on planeeritud “enne-pärast” fotod erinevatest renoveerimistöödest.
Iga fotopaarile lisame ehitusfüüsiku, arhitektuuriajaloolase ja omaniku kommentaari.
Kui Sul on fotosid oma (või naabri) maja seisukorrast enne ja pärast ehitustöid, oleksime väga tänulikud kui neid meiega jagaksid. Eriti huvitavad meid pildid järgmistel teemadel:
Katusekonstruktsioonid
Näiteks katusekatte vahetus; sarikate, pennide, laetalade vms vahetus või parandus; soojustamine; katuseakende paigaldamine
Seinakonstruktsioonid
Näiteks palgivahetus; soojustustamine; välis- või sisevoodri vahetus; ülevärvimine
Avatäited
Näiteks uste ja akende vahetus, tendripostide, lävepaku vahetus või renoveerimine, topeltuste või akende lisamine
Vundament
Näiteks pragude täitmine; hoone tõstmine; vundamendi rajamine
Küttesüsteemid
Näiteks uute küttekehade lisamine, vanade küttekehade välja lõhkumine, vanade ahjude renoveerimine, uus korsten või korstnapits; kaasaegsete küttesüsteemide paigaldamine (nt soojuspump)

Fotod palume saata 9. aprilliks meiliaadressile maaarhitektuur@gmail.com.
Palume lisada ka kontaktandmed - oleme väga huvitatud arutelust omanikega tehtud tööde ja tulemuste üle.
Usume, et kogemuste - nii heade kui halbade - jagamisest on kasu kõikidele!

Ettevõtmist toetab Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA projekt HELTH: http://helthproject.eu/.