esmaspäev, 14. märts 2011

Viies tudengikonverents "Vana küla uus elu"

Olete oodatud Eesti Vabaõhumuuseumis toimuvale viiendale tudengikonverentsile „Vana küla uus elu“ 1. aprillil algusega kell 11.

Päevakava:

10.45 Kogunemine, registreerumine, kohv

11.00 Avasõnad - Heiki Pärdi (EVMi teadusdirektor)

11.15 Lilian Hansar (Eesti Kunstiakadeemia professor) – avaettekanne

12.00 Karin Kukk (Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrant)

"Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene"

Paistu küla asub Viljandimaa lõuna osas, Paistu vallas. Looduskaunis keskkonnas asuv Paistu küla kannab endas erinevaid ehitusjärke ning rikkalikku arhitektuuripärandit, mis samas on maa-arhitektuurile omaselt lihtne ja praktiline. Suurima jälje küla arhitektuurimaastikku on jätnud 20. sajand.
Magistritöös on tähelepanu kohalikul elanikul, kui potentsiaalsel kultuuripärandi kaitsjal. Uurimuse raames läbiviidud küsitluse vastuseid analüüsides peaks lõpptulemusena selguma kohalike elanike nägemused, vajadused ja väärtushinnangud, mida tuleks arvesse võtta küla planeeringutes. (Kasutatakse fenomenograafilist uurimisviisi.)

12.30 Sandra Mälk (Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrant)

„1920.–1930. aastatel ehitatud maakoolimajad“

Käesolev ettekanne põhineb muinsuskaitse ja restaureerimise eriala samateemalisel valmimisjärgus oleval magistritööl.

Töö teema on kasvanud välja vajadusest süstematiseerida ühe hooneliigi erinevaid tüüpe. Töös püütakse kaardistada nende koht Eesti muinsuskaitses. Eesti ajal püstitatuid maakoolimajasid iseloomustab praktilisus, uudsus ja seda kõike kannustas noore riigi vankumatu vajadus tõestada Eesti kultuuri võrdväärsust ülejäänud Euroopa riikidega. 20 aasta jooksul jõuti püstitada ja ümber ehitada küllaltki suur hulk koolimaju, mille hulgas on nii ainulaadseid kui ka tüüpse lahendusega koole. Maakoolimajadel oli Eesti külades oluline roll – tihtipeale olid need pisikese küla keskuseks ja nii on neil lisaks ajaloolisele ja arhitektuursele ka kultuuriline väärtus. 2012. aastal valmiv töö võiks pakkuda vastuseid küsimustele kas, kui palju ja milliseid Eesti maakoolimaju võiks riik kaitsta.

13.00 Lõuna

14.00 Ivar Smolin (Viljandi Kultuuriakadeemia)

"Kilingi-Nõmme linnale iseloomulik kombineeritud saunatüüp"

Kilingi-Nõmme linnas on XX sajadi alguses ja keskpaigas levinud komme ehitada saun ja laut ühe katuse alla ning kasutada sauna ka loomapidamise huvides. Täna kipuvad need need ehitised kaduma.

14.30 Hannes Meister (Eesti Maaülikool) – Põrandaaluste ruumide mikrokliimast

15.00 Üllar Alev (Tallinna Tehnikaülikooli Ehitiste projekteerimise instituut)

„Sisekliima ja niiskuskoormus erinevate kasutusprofiilidega vanades maamajades“

Tegelikud sisetemperatuurid ja niiskustingimused on olulised andmed, et hinnata sisekliimat ja soojuslikku mugavust, samuti energiatarbimist. Uuringus analüüsiti erinevate kasutusprofiilidega vanades maamajades mõõdetud sisetemperatuuri ja -niiskuse andmeid. Talvised sisetemperatuurid olid uuritud elamutes peamiselt madalamad soovituslikest soojusliku mugavuse tasemetest, suvised sisetemperatuurid olid enamasti soovituslikes piirides. Suhteline niiskus oli liiga kõrge ainult elamutes, mida talvel ei kasutatud ega köetud. Niiskuslisa kasutusperioodil oli sarnane teiste elamutüüpidega. Kõrgeim puidukahjustuste risk esineb välisseina esimese palgi sisepinnal ja põrandaaluses ruumis.


Üritus on tasuta! Registreerumine 25. märtsini tanel[at]evm.ee.

Registreerumine tagab muuseumisse tasuta sissepääsu ja toitlustamise.