esmaspäev, 31. august 2009

Puitmaja koolitus II prussehitus29.-30. augustil toimus taaskord EVMi Rusi talus puitmaja koolitus. Seekord harjutasime prussidest ehitamist. Eeskujuks olid Arvo Veski sõrestikehituse nõuanded 1940ndaist, ehkki raampuudest, postidest, käppadest jm osadest ehitamise komme ulatub meie aega. Peamiselt 6''x6'' ja suurematest prussidest vaimustavaid sõrestikke kohtab keskaegsete majade ja kirikute pööningutel, valgustusaja mõisate pööningutel, 19. saj. elamute ja tsaarivalitsuse tellitud ehitiste juures, I iseseisvusperioodi linna ja maapiirkondade elamute, pritsitornide, küünide, tuulikute juures. Ehitustava jätkub täna üle maailma.

Kõigi kaheksa osaleja ja kahe päevaga valmistasime tillukese puki. Lihtsa objekti lõplikul kujul kokku panemine oli lõbus käsitöö harjutus. Ülesande eduka lõpetamise puhul said osalejad kirjaliku eksami ning tunnistused.

Parimat :)

Joosep Metslang

Fotod:
1. Esiplaanil raampuu tegijad, taamal käpad ja jalad, postipoisid ei mahtunud fotole.
2. Pukk ja kaheksa tunnistustega meest.