kolmapäev, 29. oktoober 2008

Tere tulemast maa-arhitektuuri huviliste foorumisse!

2007. aasta algusest läks käima ulatuslik maa- arhitektuuri ja -maastike uurimise ja hoidmise riiklik programm, mille peamiseks täideviijaks on Eesti Vabaõhumuuseum koos oma agarate abilistega.
20. sajandil toimus hulk dramaatilisi sündmusi, millega kaasnesid suured muutused, sealhulgas kolm põhjalikku maareformi Eestimaal. Paratamatult toovad uued elu- ja tootmisviisid kaasa ka ainelise keskkonna teisenemise. Kõik see on seadnud ohtu meie traditsioonilise taluarhitektuuri ja külamaastike säilimise.
Selle programmiga püüame esile tuua seni avalikkuse eest varju jäänud maaehitisi ja -maastikke ning väärtustada neid inimeste silmis. Meie eesmärk ei ole keskenduda pelgalt hooneile, vaid traditsioonilisele külamaastikule tervikuna jälgides inimeste tegevuse või tegevusetuse tagajärjel toimuvaid muutusi. Praktilisema poole pealt tutvustame ka traditsioonilisi ehitusmaterjale ja -võtteid ning nende kasutamist tänapäeval.