teisipäev, 10. märts 2020

Vaata vana akent! 2020

Tee oma aknapäev!
Löö kaasa 2020 puitakende hooldamise teavituspäevade korraldamisel! 
Juba teist korda kutsume üles märkama ja korrastama puitaknaid! Eelmise aasta esmakordse üleskutse raames toimus 36 üritust (loengud, ringkäigud, töötoad, näitused). Teemapäevadega alustati maikuus ühise nimetuse Vaata vana akent! all kuid töötubasid toimus läbi kogu aasta.
Selgi kevadel, laupäeval 23. mail ja pühapäeval 24. mail toimuvad üle Eesti aknapäevade üritused.
Kui sul on plaan ka oma kandis akende hooldamise ja taastamise teabepäev või koguni töötuba korraldada või siis hoopis vanade akende märkamise joonistuste/fotode võistlus läbi viia, oma raamatukogus vastava erialakirjanduse näitus teha vms, siis pane kirja toimumise koha aadress, pisut infot toimuva sisu kohta ning korraldaja kontaktandmed ja anna sellest meile teada
Jagame kõikidele huvilistele seda infot ka samanimelisel FB lehel.
Saada kiri: aune.mark@evm.ee 
Lõuna-Eestis (Tartu SRIK, Restaureerimiskeskus): helena.sonajalg@gmail.com

Aknad ilusaks!

Eelmise aasta ülevaadet saad vaadata siit: 
http://maaarhitektuur.blogspot.com/p/vaata-akent.html

esmaspäev, 9. märts 2020

KüttekoldedREHEAHJUDE TEABEPÄEV
 Pottseppadele ja reheahjudega majapidamiste omanikele


 R 17.aprillil/ kell 15-18
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts


Hea huviline! Lükkame 17.04. Eesti Vabaõhumuuseumis toimuma pidanud reheahju teabepäeva edasi ja anname teile uuest kuupäevast esimesel võimalusel teada. Püsige terved!

Ahjudest räägime ikka kevadel, mil suvekodude küttekollete seisukorra hindamine ja taas kasutuselevõtmine jälle päevakorda tõuseb. Räägime
meie traditsiooniliste küttekollete kujunemisloost ning põhjalikumalt reheahjude tüüpilistest probleemidest. Ohtudest, normidest ja kaua kütmata olnud ahju sissekütmisest.
Räägivad Hardi Ojaste ja Marek Ollino.
·         küttekollete ajalooline areng ja kujunemine
·         vanade reheahjude peamised kahjustused ja arvatavad põhjused
·         kerisahju hooldus: kerisekivide puhastamine,mõranenud kivide äratundmine, pooleks läinud telliste väljavahetamine ahjuseintes, pigised korstnajalad
·         meistrid jagavad oma kogemusii vanade reheahjude ümbersündidest
·         vaatame Kolga talu eelmisel aastal taastatud suurt reheahju ja selle juures tehtud töid. Kolgal pole tegu tüüpilise kerisahjuga. Ahju lõõristik kulgeb ahjukeha kahel küljel, lisaks on seal ka üks umblõõr. Huvitav on selle küttesüsteemi pliidiühendus – pliidi lõõr kulges ahju sees.

Vajalik on eelnev registreerumine! Registreeru SIIN!
Osalustasu on 15 eurot, mille saad tasuda muuseumi kassas.
Muuseumis toimuvad maaarhitektuuri keskuse korraldatud teemapäevad ja teabepäevad on kõikide muuseumide töötajatele tasuta.  Märgi palun registreerumisel  kommentaaride lahtrisse muuseumi nimi!

Hardi Ojaste on Eesti Vabaõhumuuseumi reheahjude ja vanade küttekollete „hingearst“. Ta käib ka reheahjuomanikke kohapeal nõustamas. Vaata, mida Hardi rääkis saates Sõida maale!: https://arhiiv.erree/vaata/soida-maale-116 (kell 16:25)
Marek Ollino on küttekollete teemaga seotud juba aastaid ning taastanud ka mitmeid reheahjusid. EVM Kolga talu ja Aarte talu ahjud tegi ta töökorda eelmise aasta sügisel.
Koolitused ja teabepäevad toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.
Lisainfo:
Aune Mark
Maaarhtiektuuri keskus
koolitusprojektide juht
523 8397
aune.mark@evm.eepühapäev, 8. märts 2020

Spetsialistide loengupäevSPETSIALISTIDE LOENGUPÄEV
Põrandad. Termokrohv


 R 20. märtsil/ kell 13 – 16.30/
Eesti Vabaõhumuuseumis, Kolu kõrtsis


Hea huviline! Lükkame 20.03. Spetsialistide loengupäeva edasi ja anname teile uuest kuupäevast esimesel võimalusel teada. Püsige terved!

18. Spetsialistide loengupäev
Esimeses loengupäeva pooles esineb ehitusinsener Maari Idnurm,  kes juhatab kaasa mõtlema põrandate, põrandatalade ja põrandaaluste teemal.
Toome loengupäevadele infot ka uute materjalide kohta, mis vanade hoonete kasutustingimusi paremaks muudavad. Sel korral astuvad loengupäeva teises pooles üles Karin Kirtsi ja Madis Mihkelsoo (RestHunt, Loomis OÜ) kes tutvustavad uut materjali.
Termokrohv on Eestis toodetud täismineraalne soojustuskrohv mis koosneb termiliselt töödeldud mineraalsetest ainetest (savi, paekivi, liiv). Termokrohv sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Materjal on kemikaalide ja polümeride vaba, tervisele ohutu ega sisalda lenduvaid osi. Termokrohv on tule kindel ja summutab müra.
Loengupäeva teemad:
-                  -           põrandad ja soklid ning erinevad probleemid ja lahendused
-          pinnased ja vundamendid
-          põhjavesi ja kapillaarvesi, kuivendus ja niiskustõke
-          radoon
-          ootused ja tänased normid/ nõuded põrandate ja soklite osas
-                  -           niiskuskahjustus, tuulutus
-          Thermosilit®
-          termokrohvi omadused ja kasutusvõimalused
-          ohverkrohv
-          termokrohviga kiviseina seestpoolt soojustamine
-          võrdllused
Registreeru SIIN!
Osalustasu: 25 eur. Tasuda saab muuseumi kassas

NB! Kõikide muuseumide ja Muinsuskaitseameti töötajatele, samuti kutsehatiduskoolide ehitusala ja restaureerimise eriala tudengitele ja õppejõududele ning 
maamaja.eu nõustajate võrgustiku liikmetele on Maa-arhitektuuri keskuse loengupäevad tasuta - palun märkide registreerumisel lahtrisse asutuse nimi ja õppe eriala.

Info: Aune Mark, aune.mark@evm.ee, 523 83 97     

teisipäev, 28. jaanuar 2020

Näidisnõustamine (Läänemaa)

Näidisnõustamine


Uus kuupäev on P 4.10.20 
R 29.05.20 / kell 17.30-20.30
Leediküla, Läänemaa

Nõustamispäev on eriolukorra tõttu liigutatud sõgisesse. Uus kuupäev on P 4.10.20

Läänemaa näidisnõustamine leiab aset Haapsalu lähedal asuvas Leedi külas

Kas hoone taastamisel on mõtet? Kui suur osa palkidest on veel head? Kui suur osa katuskonstruktsioonidest on kahjustatud? Mis seisus põrand ja vundament on? Mida teha köögi kiviseinaga? Kuidas majast eemale hoida rotid? Kui suur on seen- ja putukakahjustuste ulatus? Mida märkab ning millist nõu annab meister hoonetele ringi peale tehes, vundamendi ning katuse seisukorda hinnates? Arutame ka vajalike tööde ning nende tegemise järjekorra üle.

Päevakava:
  • Näidisnõustamine. Vana hoone seisukorra hindamine, tööde soovitatav järjekord – Heiki Mürk (Küüp OÜ)
  • Biokahjustuste kohtvaatlus koos selgitustega - Marike Laht (Eesti Vabaõhumuuseum)
Osalustasu on 5 eurot.
Kohaletulekujuhis saadetakse registreerunutele meilitsi!

Vanade majade nõustajate võrgustiku kohta saab infot www.maamaja.eu

Nõustamispäev toimub koostöös Muinsuskaitseametiga

Info:
Aune Mark
aune.mark@evm.ee
tel 523 83 97

Kalli Pets
Kalli.Pets@muinsuskaitseamet.ee
tel 508 4363


Kivimüürid

KIVIMÜÜRIDE TAASTAMINE


L-P 30.05.-31.05.20 / kell 10-17
Loone, Raplamaa

Koolituse eesmärk on tutvustada kivihoonete või katustamata müüride ja -rajatiste hooldamist, konserveerimist ning taastamist. Praktikumis saavad kursuslased ülevaate ja kogemuse traditsioonilistest töövõtetest ja mördisegudest. Ehitusvõtteid tutvustame läbi praktikaobjektidel teostatavate tööde. Alustame konkreetsel objektil hetkeolukorra hindamisest, teeme otsused tööde järjekorra ja jaotuse osas. Koolituse loomulik osa on ohutu töötegemise õpetamine.

Teooria:
  • Ülevaade maakivist ehitiste olemusest ja eripärast, korrashoiust ja parandamisest.
Praktika:
  • Ohutusnõuete tutvustamine;
  • Hoone seisukorra hindamine;
  • Müüri vuukide puhastamine ja uuesti vuukimine algupärase mördiga;
  • Kivide uuesti kinnitamine ja asendamine, maakivide lõhkumine ja lõhestamine, müüri keskmiste vuugivahede täitmine;
  • Kokkuvõte praktikumist: tehakse ülevaade tehtud töödest, hinnatakse tehtud töödel tekkinud probleeme ja hinnatakse tööde kvaliteeti;
Kursuse läbinutel on vajadusel võimalus saada tunnistus.

Grupp: kuni 12 osalejat
Juhendaja: Alo Peebo (Viljandi Kutseõppekeskus)
Kaasa: Töörõivad arvestades ilmaolusid, isikukaitsevahendid, mittelibisevad töökindad, kaitseprillid, tugevdusega kinnised jalanõud.

Registreerumine: Kursustel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine ja osalustasu tasumine.
Registreeru SIIN!

Osalustasu: 60 eurot. Osalustasu sisaldab juhendamist, kohvipause ja lõunat.

Saaja: Rahandusministeerium
Swedbank EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081571
Selgitusse: EVM, MAAARH, mis koolitus, toimumise kuupäev(ad) ja nimi, kelle eest osalustasu makstakse. Kui tasutakse kellegi teise eest, siis selle isiku nimi.

Juriidilised isikud saavad soovi korral arve. Summale lisandub käibemaks! Palun kirjutage registreerimisvormi lahtrisse vajalikud andmed: märkige juriidilise isiku nimi, aadress, e-aadress, osaleja nimi ja kursuse nimetus koos kuupäevaga.

Lisainfo:
Aune Mark
aune.mark@evm.ee
tel: 52 38 397

Kohaletulekujuhis saadetakse registreerunutele enne kursust e-postiga.
Klaus-Hans Kerde
klaus.kerde@gmail.com

esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Vana maamaja päev 21

Suur-Tammiku rehemaja katus

VANA MAAMAJA PÄEV


L 01.02.2020 / kell 11-15.30
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts

21. korda toimuval VANA MAAMAJA PÄEVAL jagavad oma lugu vanade maamajade omanikud, kes said eelmisel aastal Muinsuskaitseameti taluarhitektuuri toetamise voorust tuge oma katuse taastamiseks. Ja nagu juba traditsiooniks saanud, tutvustame vahepeal ilmunud uusi trükiseid, milledest mõned ka müügis.
PÄEVAKAVAS:
📍 Vana maamaja päev leiab aset L 01.02.2020 kell 11-15.30 Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis.

👉 Üritus on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda SIIN!

🔗 Eelnevate aastate Vana maamaja päeva teemade ja materjalidega saad tutvuda SIIN!
Vana maamaja päev on traditsiooniks saanud infopäev ja kokkusaamise võimalus neile, kellel endal maamaja või muidu huvi selliste majade ja nende murede vastu. Spetsialistide kõrval saavad sõna majaomanikud ise, et endi tööde-tegemiste käigus kogunenud kogemustest, vigadest ja võitudest kõneleda.

Kontakt:

Elo Lutsepp
elo@evm.ee
Mob 53 444 769

esmaspäev, 30. detsember 2019

Hoonete kahjustused

BIOKAHJUSTUSED
SEENED JA SITIKAD SINU MAJA KALLAL


 L 11.jaanuar / kell 11–13
Jaani tn 2 hoovimaja saal, Haapsalu


Arvame, et elame oma majas vaid oma perega, aga tegelikult leiab ka suur hulk elusorganisme tee meie elamisse. Kuna organismid ja tingimused, kus nad tegutsevad on erinevad, siis varieerub ka biokahjustuste suurus ja toime. Reeglina märkame putukkahjustusi, mida tekitavad erinevates arengustaadiumites vastsed, nähes puitu näritud väljalennuavasid ja näripuru värskeid kuhjakesi.
Teabepäeval räägime erinevatest biokahjustustest lähemalt põhimõttel "põhjus-seos-tagajärg" ja vastame küsimusele: mis ma nüüd tegema pean?

Teemad:
* Miks "kostilised" kipuvad minu elamisse?
* Kes nad on - seened, millised, kus ja miks (ka hallitusseened)?
* Mardikad - millised ja miks, või kes tegelikult?
* Mida ma ise teha saan?

Loeb: Marike Laht

Osalustasu: 5 eurot (võimalik tasuda kohapeal)
Registreerumine: SIIN või aadressil: kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee 

Lektorist: Marike Laht asus peale Leningradi V. A. Serovi kunstikooli restaureerimiseriala lõpetamist 1981. aastal asusin tööle Eesti Riiklikusse Vabaõhumuuseumisse kunstnik-restauraatorina. Aja jooksul on asutus mitu korda oma nime muutnud ja nüüdseks on nimetuseks SA Eesti vabaõhumuuseum. Sama on toimunud ka ametinimetusega: restauraatorist on saanud konservaator. Alates 2005. aastast on Marike konserveerimisosakonna juhataja. Aastatel 2010-2013 oli seotud Fabbi projektiga. Oma igapäevatöös keskendub suures osa just biokahjustustega seotud probleemidele, sest kõik on seotud kõigega.

Teabepäev toimib koostöös Muinsuskaitseametiga.

Täpsem info:
Kalli Pets, kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee, tel 508 4363 ja
Aune Mark, aune.mark@evm.ee,  tel: 52 38 397

kolmapäev, 13. november 2019

Küttekolded. Välk-kohtumine ahjutöödel


VANA AHJU TAASTAMISE ETAPID
AVATUD OBJEKTIKÜLASTUS EESTI VABAÕHUMUUSEUMIS

 N 14.novembrik/ kell 16-18
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolga talu

Sel sügisel jõuame teha ühe „välk-teabepäeva“ avatud objektil Eesti Vabaõhumuuseumis. Saame ligi Kolga talu vanale ahjule, mis on just restaureerimisel ja sel päeval valdkonna meistritele ja tõsistele vanade küttekollete huvilistele avatud.
Antud juhul pole tegu tüüpilise kerisahjuga. Ahju lõõristik kulgeb ahjukeha kahel küljel, lisaks on seal ka üks umblõõr. Huvitav on selle küttesüsteemi pliidiühendus – pliidi lõõr kulges ahju sees.
Teavet avab Marek Ollino
Registreerumine ei ole vajalik kuid palume teil end  muuseumisse sisenedes vastavale lehele kirja panna.
Osalustasu: 10 eur. Tasuda saab muuseumi kassas. Juriidilisele isikule sobib kassast saadav tšekk.
Palume tulla mõned minutid varem, et jõuda Kolga tallu õigeks ajaks.
Kolga talu on toodud Hiiumaalt, Emmaste kihelkonnast. Kolga talu Eesti Vabaõhumuuseumis: https://evm.ee/est/ekspositsioon/saared/kolga-talu
Meistri leheküljed: http://marekollino.ee/ ja FB:Pottsepp Marek Ollino / marekollino.ee

Info: Aune Mark, aune.mark@evm.ee, 523 83 97